Algõpetuse boksis toimuvad tegevused
  • Õppimisürituse "E-raamatud" tutvustamine
  • Erinevate vahendite tutvustamine
  • Võimalus osaleda konkursil "Nupukas nuputaja"- nii lastele kui ka täiskasvanutele/kogu päeva jooksul - parimatele Tiigrihüppe meened.
Päevakava:

12.00 - 12.30 - e-raamatu loomine
12.30 - 13.00 - fotod õppetöös
13.00 - 13.30 - e-raamatu loomine
13.30 - 14.00 - fotod õppetöös
14.00 - 14.30 - e-raamatu koostamine
14.30 - 15.00 - fotod õppetöös
15.00 - 15.30 - e-raamatu loomine
15.30 - 16.00 - fotod õppetöös
16.00 - 17.00 - võistlustest kokkuvõtete tegemine